BLESIL ma na celu poprawę umiejętności i wzrost kompetencji pracowników sektora budowlanego poprzez innowacyjne techniki i oprogramowanie opracowane w ramach europejskich projektów badawczych z zakresu budownictwa energooszczędnego. Szkolenie to dotyczy trzech faz cyklu życia budynku: projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji. Realizacja tego projektu pozwoli na osiągnięcie poziomu wymagań dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

PROJEKT BLESIL JEST W ZGODZIE ZE STRATEGIĄ EUROPEJSKĄ 2020

Strategia Europa 2020 wyznacza ogólne ramy dla przyszłej strategii budownictwa, koncentrując się na następujących trzech priorytetach:

• inteligentny rozwój: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

• zrównoważony rozwój: wspieranie bardziej wydajnej, ekologicznej i konkurencyjnej gospodarki;

• rozwój sprzyjający zaangażowaniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Inicjatywa Komisji „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” wspiera strategię Europa 2020 i umożliwia wdrożenie polityki ukierunkowanej na zidentyfikowanie obszarów działalności, gdzie trwałe miejsca pracy mogą być rozwijane poprzez innowacje, przedsiębiorczość, rozwój technologii oraz poprzez ukierunkowane działania edukacyjne i szkoleniowe.

Projekt ten będzie sprzyjał Strategii Europa 2020, jako, że będzie pozytywnie oddziaływać w wyżej wymienionych zagadnieniach. BLESIL poszerzy wiedzę z zakresu inteligentnego budownictwa, treści programu kształcenia oparte są na wynikach projektów finansowanych przez UE. Zawartość programu szkoleń koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej, co jest bezpośrednio związane z zasadami zrównoważoności. Dodatkowo, poprawa i podniesienie kwalifikacji pracowników budowlanych zdecydowanie wzmocni ich zdolność do zatrudnienia, co wzmocni spełnienie celu.

BLESIL PODNIESIE WIEDZĘ I KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH

Według raportu CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), „Podaż i popyt na zawody i kwalifikacje w Europie: średnioterminowa prognoza do roku 2020”, w budownictwie oczekiwany jest spadek o 1,5% w skali roku lub więcej w porównaniu do wskaźników zatrudnienia z 2007 roku. Jednak szacuje się, że 275.000 nowych miejsc pracy może być stworzone w sektorze do 2020 roku, jeśli będzie wsparcie polityczne dla polityki efektywności energetycznej.

Różne podmioty z tego sektora (instalatorzy i konstruktorzy, planiści i architekci) zostaną przeszkoleni w nowych technikach, metodykach i oprogramowaniu, które są wynikiem europejskich projektów R&D, podnosząc ich zdolność do zatrudnienia oraz otwierając nowe możliwości dla tych pracowników w ramach dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

ZASTOSOWANIE ICT ORAZ OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH

Projekt jest oparty na platformie e-learning-owej, która zostanie opracowana przez AITIIP, w zgodzie z określoną w tym celu metodologią. Pracownicy budowlani, a w szczególności instalatorzy i konstruktorzy nie są przyzwyczajeni do tych technologii, więc specjalnie dla nich specyficzna metodologia zostanie opracowana. Treść i metodologia zostanie przeniesiona do OpenEducationEuropa.eu, tworząc otwarty zasób edukacyjny. Korzystanie z tej platformy przyczyni się również do poprawy umiejętności informatycznych pracowników budowlanych, którzy podchodzą z niechęcią do tego rodzaju narzędzi.

WSPÓŁPRACA EDUKACJI I ZATRUDNIENIA

Konsorcjum jest dobrze wyważone pod względem doświadczeń szkoleniowych i wiedzy z zakresu budownictwa: BLESIL jest sojuszem jednostek szkoleniowych (ITB, AITIIP) oraz małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej (GEEZAR, EKODENGE). Jest to również istotne, że wszystkie podmioty uczestniczą w różnych stowarzyszeniach i platformach, co zwiększa możliwości rozpowszechniania i zatrudnienia w budownictwie.

Te dwa czynniki gwarantują realizację głównych założeń projektu, przeszkoleni zwiększą swoją zdolność do zatrudnienia poprzez poprawę swoich umiejętności i kwalifikacji.

DYREKTYWA 2010/31/UE W SPRAWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wyznacza szczególne wyzwanie: do dnia 31 grudnia 2020 wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Stwierdza również, że działania redukujące zużycie energii muszą być podejmowane również w stosunku do istniejących budynków. Projekt skoncentruje się na tym konkretnym celu, ale także uzupełni lukę w procesie szkolenia:

Dyrektywa zaznacza NIEDOBÓR WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW w sektorze budowlanym.

Przedmowa 29 wskazuje, że "Skuteczne wdrożenie niniejszej dyrektywy uzależnione jest od przedstawicieli sektora instalacyjno-budowlanego. W związku z tym odpowiednia liczba przedstawicieli tego sektora powinna – dzięki szkoleniu i innym działaniom – posiadać odpowiedni poziom fachowości w zakresie instalacji i integracji wymaganych technologii efektywnych energetycznie i technologii z zakresu energii odnawialnej.

Projekt Współfinansowany

This project has been funded with support from the European Commission.

Erasmus+

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Blesil is a Erasmus+ KA2 project (2014 - 2016).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set..

  I accept cookies from this site.