BLESIL, inşaat sektöründeki işçilerin, Avrupa AR-GE destekli projeler kapsamında geliştirilen yeni metodolojiler, teknikler ve yazılımlar konularında yeterliliklerini ve yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu eğitim, bina yaşam döngüsünün 3 aşamasına hitap etmektedir: tasarım, inşaat ve işletme ile onarım. Bu projenin yürütülmesi, Binalarda Enerji Performansı 2010/31/EU Yönetmeliği'nin daha iyi bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

AVRUPA 2020 HEDEFLERİNE BAĞLI BLESIL PROJESİ

Avrupa 2020 stratejileri, inşaat için gelecek hedeflerini çerçeve ile ilişkilendirerek aşağıda belirtilen 3 önceliğe odaklanmaktadır:

• Akıllı büyüme: bilgi ve inovasyon bazlı bir ekonomi geliştirmek

• Sürdürülebilir büyüme: daha verimli, yeşil ve rekabetçi bir ekonomiyi teşvik etmek

• Kapsamlı büyüme: sosyal ve bölgesel uyum sağlayacak ve yüksek istihdam getirecek ekonomiyi teşvik etmek

Avrupa Komisyonu'nun girişimi yeni işler için yeni beceriler, bugüne kadar inovasyon, girişimcilik, teknoloji geliştirme ve hedeflenen eğitim öğretim faaliyetleri ile sürdürülebilir işlerin gelişebileceği iş alanlarında politika sağlayan Avrupa 2020 Stratejileri'ni desteklemektedir.

Bu proje, yukarıda bahsedilen 3 başlığı olumlu yönden etkileyeceğinden dolayı Avrupa 2020 stratejilerini desteklemektedir. AB tarafından finanse edilen projelerin çıktılarını baz alan eğitim içerikleri ile BLESIL daha akıllı bir inşaat sektöründe derinleşecektir. İçerikler sürdürülebilirlik ile doğrudan ilişkili olan enerji verimliliğini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ve son olarak, inşaat sektöründeki çalışanların becerilerini geliştirmek ve güncellemek, kapsayıcı hedefi teşvik ederek, istihdam edilebilirliklerini kesin olarak artıracaktır.

BLESIL İNŞAAT İŞÇİLERİNİN YETERLİLİK VE BECERİ SEVİYELERİNİ GELİŞTİRECEKTİR..

CEDEFOP raporuna (2020'ye kadar Avrupa orta vade beceri arz ve talep tahmini) göre, inşaat sektörleri 2007 verileri ile karşılaştırıldığında, istihdamlarda yıl başına %1.5 veya daha fazla düşüş görmeyi bekliyor. Ama aynı zamanda, enerji verimliliği politikaları için politik bir destek olursa, 2020'ye kadar 275,000 yeni iş yaratılacağı da tahmin edilmektedir.

Bu sektörün farklı aktörleri (montaj ve inşaat işçileri, planlamacılar ve mimarlar) Avrupa Ar-Ge projelerinin sonucunda ortaya çıkan yeni teknikler, yöntemler ve yazılımlar konularında istihdam edilebilirliklerini yükseltmek ve bu çalışanlara bina enerji performansı 2010/31/EU yönetmeliği çerçevesinde yeni fırsatlar sunmak için eğitileceklerdir.

BİT (BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ) VE AÖK (AÇIK ÖĞRETİM KAYNAKLARI) KULLANIMI

Proje, bu amaç için belirli bir yöntem ile uyumlu olarak AITIIP tarafından geliştirilecek bir e-öğretim platformu temelli olacaktır.

İnşaat sektörü çalışanları, özellikle montaj ve inşaat işçileri bu teknolojilere alışkın değiller, bundan dolayı onlar için belirli bir yöntem geliştirilecektir. İçerikler ve yöntemler, açık öğretim kaynağı olarak kullanılabilmesi için OpenEducationEurope.eu adresine transfer edilecektir.

Bu platformun kullanımı, bu tür araçları kullanmakta isteksiz olan inşaat çalışanlarının dijital becerilerini de geliştirecektir.

EĞİTİM ve İSTİHDAM ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Konsorsiyum, eğitim tecrübeleri ve inşaat sektörü altyapısı açısından dengelidir: BLESIL eğitim kuruluşları (ITB, AITIIP) ve inşaat sektöründeki KOBİlerden (GEEZAR, EKODENGE) oluşan bir birliktir. Ayrıca, tüm kuruluşların farklı işbirliklerinde ve platformlarda yer alması da inşaat sektöründe yaygınlaşmayı ve istihdamı artıracak olduğundan dolayı dikkat çekicidir.

Bu iki faktör, projenin başlıca çıktısı olan öğrencilerin becerilerini ve yeterliliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmayı temin etmektedir.

2010/31/EU BİNA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

Binalarda enerji performansı ile ilgili 2010/31/EU yönetmeliği belirli bir amacı hedeflemektedir: 31 Aralık 2020 itibariyle, tüm yeni binaların yaklaşık sıfır enerji tüketimine sahip olmaları. Ayrıca, mevcut binaların enerji tüketimini azaltmaya yönelik başka eylemlerin gerektiğini belirtmektedir.Proje bu belli hedeflere odaklanmakta ve bunun yanında eğitim boşluğunu tamamlamaktadır.

Yönetmelik inşaat sektöründeki beceri eksikliğini tanımaktadır. Önsöz 29 "Montaj ve inşaat işçileri, bu yönetmeliğin başarı ile uygulanmasında kritik bir öneme sahiptir." diye belirtir. Böylece, yeterli sayıda montaj ve inşaar işçileri eğitim ve diğer önlemler aracılığıyla uygun yeterlilik seviyelerine ulaşmalıdırlar.

Eş-finanse edilen proje

This project has been funded with support from the European Commission.

Erasmus+

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Blesil is a Erasmus+ KA2 project (2014 - 2016).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set..

  I accept cookies from this site.